Bærekraftarbeidet i Skagerrak Sparebank er forankret i retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft og overordnet strategi for bærekraft,  som er vedtatt i vårt styre. I tillegg vil vi ha årlige miljøfyrtårn-mål og tiltaksplaner.

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft gir overordnede føringer for:

  • Klima og miljø
  • Menneskerettigheter
  • Økonomisk kriminalitet
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Bankens likviditetsbeholdning
  • Bærekraftig eierskap og investeringsstrategi
  • Lokalt engasjement
  • Markedsføring, salg og kommunikasjon

Dokumentet tar også for seg forholdet til styre, ansatte, kunder, leverandører og konkurrenter. I den overordnede strategien legges prioriteringer for bærekraftsarbeidet. 

  

Overordnet strategi:

Vi skal være en pådriver for bærekraftig vekst, utvikling og omstilling for kunder og lokalsamfunn.

Vi skal:

 • Bekjempe økonomisk kriminalitet
 • Gi bærekraftig rådgivning
 • Tilby bærekraftig finansiering
 • Sørge for bærekraftig drift, investeringer, innkjøp
 • Kommunisere åpent og ærlig

 

  

Prioriterte områder 2024

Rådgivning/kompetanse

Styrke kompetansen på rådgivning
Utvikle konsepter for bærekraftig rådgivning BM og PM
Bærekraftig forretningsutvikling
Ansvarlig forbruk

Finansiering/produkter

Utvikle grønne produkter og tjenester
Øke finansiering av bærekraftige aktiviteter (GAR)
Øke andelen grønne lån
Redusere klimarisikoen i egen portefølje

Drift, investeringer og innkjøp

Redusere eget klimafotavtrykk (miljøfyrtårn)
Skjerpe leverandørkrav
Øke andelen fondsplasseringer med klar bærekraftsprofil
Styrke mangfold og likestilling i banken

 

Rapportering og kommunikasjon

Ivareta alle regulatoriske rapporteringskrav
Unngå grønnvasking
Utnytte markedsmulighetene
Bærekraftfokus i internkommunikasjon og employer branding

 

Økonomisk kriminalitet

Ivareta alle regulatoriske krav
Redusere risiko for hvitvasking, skattesvindel og korrupsjon
Redusere risiko for svindel og dataangrep