2024

Retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar

 

2023

Klimaregnskap Skagerrak Sparebank
Klimaregnskap Larvikbanken
Klimaregnskap Andebu Sparebank

Miljørapport Skagerrak Sparebank
Miljørapport Larvikbanken
Miljørapport Andebu Sparebank

TCFD-rapport Andebu Sparebank

Se også årsrapporter for de tre bankene

 

2022

Åpenhetsrapport Skagerrak Sparebank
Åpenhetsrapport Larvikbanken
Åpenhetsrapport Andebu Sparebank

Klimaregnskap Skagerrak Sparebank
Klimaregnskap Larvikbanken
Klimaregnskap Andebu Sparebank

Miljørapport Skagerrak Sparebank
Miljørapport Larvikbanken
Miljørapport Andebu Sparebank

TCFD-rapport Andebu Sparebank