Egenkapitalbevis

Andebu sparebank har 258 eiere som innehar til sammen 400 000 egenkapitalbevis. Fra 1.2. fusjonerer vi med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank, og  egenkapitalbevisene i Andebu Sparebank konverteres til egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank. 

Innkalling til valgmøte 

Egenkapitalbeviseiere inviteres til valgmøte for Skagerrak Sparebank 1. februar kl. 18.00 i bankens lokaler i Kammerherrløkka 5, 3 etg, i Porsgrunn.  Se innkalling

Egenkapitalbevis