Finanskalender 2023

 

Styrebehandles

 

 

Februar     16.02.2023   Regnskap 4.kvartal 2022

Mars

08.03.2023

 

Årsregnskap 2022

Mai

08.05.2023

 

Regnskap 1.kvartal 2023

August

09.08.2023

 

Regnskap 2.kvartal 2023

November

08.11.2023

 

Regnskap 3.kvartal 2023

 

Kvartalsrapporter

 2023 2022   2021  2020   2019  
1. kvartal  1.kvartal  1. kvartal  1.kvartal  1. kvartal   
2. kvartal  2. kvartal 2. kvartal  2. kvartal 2. kvartal  
  3.kvartal  3. kvartal  3. kvartal  3. kvartal