De økte kravene gjør at vi må endre måten vi innhenter og behandler samtykker fra våre kunder. Vi har derfor utviklet en ny samtykkeløsning for å sikre etterlevelse av GDPR krav, hvor våre kunder vil få oversikt over gitte og utestående samtykker og reservasjoner, samt mulighet til å endre disse.

 
Den nye løsningen omfatter:

  • Samtykke til deling av informasjon og tilpasset markedsføring (GDPR)
  • Samtykke til elektronisk kommunikasjon
  • Samtykke til elektronisk markedsføring
  • Samtykke til å motta tilbud fra tredjeparter gjennom Eika fordelsprogram for kunder med kredittkort

Løsningen er en felles webside for «Mine samtykker» som dere kan få tilgang til gjennom nettbanken og mobilbanken. De uten nettbank/mobilbank kan logge seg på «Mine samtykker» via vår hjemmeside. Dette betyr at alle kunder med gyldig BankID selv kan administrere sine samtykker.