Innskytervalg for Skagerrak Sparebank holdes tirsdag 28. februar kl. 17.00.

Møte holdes i bankens lokaler i Kirkegaten 26, 3770 Kragerø

I følge bankens vedtekter skal det velges:

3 representanter til representantskapet i Skagerrak Sparebank. Valgperiode 4 år. Det skal velges en representant fra henholdsvis Kragerø og fra Bamble. Samtidig utvides antall innskytervalgte representanter fra 8 til 9. Ny representant er geografisk uavhengig.

2 vararepresentanter til representantskapet i Skagerrak Sparebank. Valgperiode 4 år. Det skal velges en representant fra henholdsvis Kragerø og fra Bamble.

1 representanter til valgkomiteen for innskyternes valg. Valgperiode 2 år.

1 vararepresentanter til valgkomiteen for innskyternes valg. Valgperiode 2 år.

Valgbare til representantskapet er innskytere i Skagerrak Sparebank. Den som er kunde på valgdagen, har hatt minimum kr. 2.500,- i innskudd siste 6 måneder og er myndig på valgdagen kan stemme. Hvert kundeforhold gir en stemme. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Liste over medlemmer og varamedlemmer med opplysning om hvem som er på valg er tilgjengelig i bankens lokaler eller på bankens hjemmeside www.ekbevis.no

Bankens valgkomite vil innstille på forslag til medlemmer. Forslagene er tilgjengelig på bankens hjemmeside.

Den som ønsker å møte på valgmøte må registrere seg senest fredag 24. februar på telefon 35 99 20 00 eller på e-post post@skagerraksparebank.no

 

Kragerø 25.01.2023.

Grunde Olsen

Representantskapets leder.


 

 

Innskytervalgte representanter til Representantskapet i Skagerrak Sparebank

 

Navn

Rolle

Gruppe

Valgt til og med

Kommentar

Grunde Olsen

Leder

Kundevalgt

2024

Kragerø - leder 1 år

Magnar Kleiven

Nestleder

Kundevalgt

2024

Bamble - nestleder 1 år

Kari Waag

Medlem

Kundevalgt

2022

Bamble – På valg i 2023

Gunn Rogn Hegge

Medlem

Kundevalgt

2025

Bamble

Hans Per Heistad

Medlem

Kundevalgt

2023

Bamble

Torleif Fluer Vikre

Medlem

Kundevalgt

2022

Kragerø – På valg i 2023

Mette Skarre Abrahamsen

Medlem

Kundevalgt

2023

Kragerø

Malin Størseth

Medlem

Kundevalgt

2025

Kragerø

 

Innskytervalgte varamedlemmer

Navn

Rolle

Gruppe

Valgt til og med

Kommentar

Klaus Rønholt

Varamedlem

Kundevalgt

2022

 

Lasse Aspeflaten

Varamedlem

Kundevalgt

2024

 

Vegard Solberg

Varamedlem

Kundevalgt

2022

 

Thale Johanne K Rugtveit

Varamedlem

Kundevalgt

2024

 

 

Valg av 2 medlemmer til representantskapet i Skagerrak Sparebank

Følgende er på valg i 2022:

Kari Waag

Medlem

Kundevalgt

2022

Bamble

 

Thorleif Fluer Vikre

Medlem

Kundevalgt

2022

Kragerø

 

 

Valgkomiteen foreslår følgende overfor innskytervalgmøte:

Kari Waag

Medlem

2023 - 2026

Bamble

Gjenvalg

Thorleif Fluer Vikre

Medlem

2023 - 2026

Kragerø

Gjenvalg

Lene Marie Naper-Helgestad

Medlem

2023 – 2026

Uavhengig

NY – utvidelse av antall fra 8 til 9

Valgperiode er fra og med – til og med

 

 

Valg av 2 varamedlemmer til representantskapet i Skagerrak Sparebank

Følgende er på valg 2023

 

 

Til og med

 

 

Klaus Rønholt

Vara

2022

Bamble

 

Vegard Solberg

Vara

2022

Kragerø

 

 

Valgkomiteen foreslår følgende overfor innskytervalgmøte:

Klaus Rønholt

Vara

2026

Bamble

Gjenvalg

Vegard Solberg

Vara

2026

Kragerø

Gjenvalg

 

Valg av 1 medlem til valgkomiteen for innskyternes valg.

Følgende er på valg i 2023

Klaus Rønholt

Medlem

2020 – 2023

Bamble

 

 

Valgkomiteen foreslår følgende overfor innskytervalgmøte:

Klaus Rønholt

Medlem

2024 - 2025

Bamble

Gjenvalg -siste periode

 

Valg av 2 medlemmer som varamedlem til valgkomiteen for innskyternes valg.

På valg

Gunn Rogn Hegge

Vara

2021 – 2023

Bamble

 

Thale J K Rugtveit

Vara

2021 – 2023

Kragerø

 

 

Valgkomiteen foreslår følgende overfor innskytervalgmøte:

Gunn Rogn Hegge

Vara

2024 – 2025

Bamble

Gjenvalg (2 periode)

Thale J K Rugtveit

Vara

2024 – 2025

Kragerø

Gjenvalg (2 periode)

 

Innskyternes valgkomite

25.01.2023

Malin Størseth                                              Klaus Rønholt                                Hans Per Heistad