Som følge av Norges Bank sin økning av styringsrenten har banken besluttet å øke renten på lån og innskudd med inntil 0,50%.

Løpende lån får ny rente fra 07. oktober, mens nye lån vil få ny rente fra 29. august.

Alle berørte kunder vil få egen melding om renteendringen.

Nye innskuddsrenter gjelder også fra 07.oktober