Som følge av Norges Bank sin økning av styringsrenten har banken besluttet å øke renten på lån og innskudd med inntil 0,50%.

Løpende lån for privatkunder får ny rente fra 16. november og nye lån vil få ny rente fra 5. oktober.

Alle berørte kunder vil få egen melding om renteendringen i post eller nettbanken.

Nye innskuddsrenter vil også gjelde fra 16.november.