For at banken skal kunne ivareta sine pålagte krav fra våre myndigheter knyttet til hvitvasking, trenger vi med jevne mellomrom oppdaterte opplysninger om alle våre kunder. En viktig del av dette arbeidet er at vi må kjenne kundene våre og kundenes bruk av banken. «Kjenn din kunde»-prinsippet ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi må ha kjennskap til hvordan de ulike kundene våre ønsker å bruke banken. Dersom du som kunde ikke tar dette på alvor og ikke svarer på spørsmålene, kan du i verste fall risikere at kundeforholdet blir sagt opp. – Som bank er vi pålagt å innhente disse opplysningene.

papir

Kontanter

Som flere kunder har erfart det siste året er det et stadig økende fokus rundt kontanter som betalingsmiddel. Det er viktig å presisere at kontanter er et lovlig betalingsmiddel i Norge, men det benyttes i stadig mindre grad. Siden de aller fleste inntekter innbetales direkte til en bankkonto er det blitt stadig mindre vanlig at folk har kontanter liggende og i daglig bruk. Sikkerhet er også viktig – det er sikrere med pengene i banken og benytte kort. Kontanter kan både mistes og bli stjålet. Dersom du setter inn større kontantinnskudd kan du derfor få spørsmål om hvor pengene kommer fra. Dette har bankene både plikt og anledning til å gjøre.

Spill

 I Norge er det kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte store, landsdekkende lotterier som har lov til å tilby regulerte pengespill på nett. Det er forbudt for banker i Norge å formidle penger til utenlandske pengespillaktører som ikke har norsk tillatelse. Forbudet gjelder både å formidle innskudd til spillselskapene, som ofte skjer via kundens kredittkort, og å formidle utbetaling av gevinst fra spillselskapet til spillerens bankkonto. Forbudet omfatter både penger som går direkte til og fra pengespillselskapene, men også overføringer som går via andre parter og betalingskanaler. I praksis betyr dette at kunders spilleinnsats kan bli avvist eller at utbetaling av gevinst fra et utenlandsk spillselskap til kundens bankkonto blir stoppet. Ulovlig spill kan føre til oppsigelse av kundeforholdet.

Bitcoin

Krypto

 De siste årene har flere og flere kunder valgt å benytte virtuell valuta/kryptovaluta. I den forbindelse kan vi komme til å spørre deg om dokumentasjon for transaksjoner tilknyttet din krypto/virtuellvaluta konto. Derfor må du ha oversikt og kontroll på disse transaksjonene. Og du må selv sørge for rapportering til skattemyndighetene. Skatteetaten sier at de vil skjerpe innsats både på veiledning og kontroll da det er mange som dessverre ikke rapporterer dette i skattemeldingen.

Se mer informasjon på skatteetatens hjemmesider

Er det noe du lurer på i forbindelse med denne informasjonen så ta gjerne kontakt med oss – enten direkte til din rådgiver i banken eller du kan også kontakte oss på:

Telefon: 35 99 20 00

Epost: post@skagerraksparebank.no