Hva er en aksjesparekonto?
Med en aksjesparekonto kan du samle alle dine aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted. På en aksjesparekonto kan du bytte mellom ulike aksjefond og aksjer uten å skatte av gevinsten. Det er først når du har tatt ut mer penger av aksjesparekontoen enn du har satt inn, at du må betale skatt.

Hvorfor kom aksjesparekonto?
Regjeringens formål er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, for på den måten øke privatpersoners eierskap i norsk næringsliv. Det gjør at nordmenn i større grad enn i dag kan ta del i den verdiskapningen som skjer i norsk næringsliv.

Hva kan inngå i kontoen?
Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Hva betyr dette for meg?
Innføringen av aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og fond – en sparemetode som historisk sett gir høyere avkastning enn banksparing for de som har lang horisont på sin sparing.

Jeg sparer i fond fra før – bør jeg flytte beholdningen over til en aksjesparekonto?
Ja, du bør du flytte over til en aksjesparekonto innen 31. desember 2018. Dette fordi du i en overgangsperiode som varer ut 2018 kan flytte alle aksje- og aksjefondsbeholdninger med urealiserte gevinster over i aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt.

Hvordan utløses skatt og fradrag?
Når du overfører aksjer/andeler til eller fra aksjesparekontoen anses det som realisasjon og utløser skatt eller fradrag. Unntaket er en overgangsperiode som varer ut 2018, hvor du kan overføre aksjer og fond til aksjesparekontoen uten beskatning.

Gevinst og tap beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på overføringstidspunktet. Eventuelt utbytte på investeringene dine vil bli skattlagt løpende.

Når du har tatt ut mer enn du har skutt inn på kontoen, skattlegges det overskytende som aksjeinntekt med fradrag for skjerming og vil deretter oppjusteres med en faktor på 1,33. Aksjeinntekten legges så til alminnelig inntekt som skattlegges med 23 %. For eksempel: Et uttak på 100 kroner (etter skjerming) oppjusteres 1,33 = 133 kroner. Dette beskattes deretter med 23 %. Reell skattebelastning blir dermed 30,59 % (tallene gjelder for 2018).

Hvordan kan jeg få aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er tilgjengelig for alle privatkunder via mobilbank eller nettbank og inneholder blant annet:

  • Konto for kontanter
  • Skatterapportering
  • Digital løsning på mobil og PC
  • Kjøp og salg digitalt