Eika og lokalbankene har høyt kundefokus. Kundenes ønsker og behov vil derfor være styrende for de løsningene vi velger.

Vi kjenner Apple Pay relativt godt og vil følge med på mottakelsen denne løsningen får i det norske markedet og om kundene tar tjenesten i bruk.

Eikas strategi er at vi skal være best på personlig service og rådgiving med gode digitale tjenester. Vi vil til enhver tid vurdere hvilke løsninger som får bred utbredelse og som etterspørres av kundene i lokalbankene før vi inngår fremtidige partnerskap på betalingsområdet.

I Eika er vi dessuten opptatt av at alle strategiske samarbeid innen betaling skal støtte våre nasjonale betalingsløsninger.  Apple Pay gjør foreløpig ikke det.