Foreløpige tema:

 

- Generell info om bankens virksomhet

- Regnskap for Q3 2019

 

Sted:                    Kirkegata 26 i Kragerø

Tid:                      kl. 18.00

Varighet:             ca. 2 timer

Vi må ha påmelding innen 20 oktober. Påmelding sendes til: post@skagerraksparebank.no