Skjema

Kundeerklæringsskjema

Hvitvaskingsloven stiller strenge krav til oss som bank for at vi ikke skal bli utnyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. I praksis betyr det at vi må innhente, vurdere og dokumentere informasjon om alle våre kunder.