Som følge av Norges Bank sin økning av styringsrenten har banken besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,25%. For nye lån gjelder endringen fra 4 april, mens for eksisterende lån gjelder endringen fra 18 mai. Alle kunder vil få egen melding om endringen.

Innskuddsrentene vil også bli endret med inntil 0,25% fra 18 mai.