Det skal et helt lokalsamfunn til for å oppdra et barn. Derfor er det viktig at vi
står sammen for å skape et godt og trygt lokalmiljø, med gode og sunne verdier.
Det ønsker vi å støtte.

 

Som hovedsponsor til lag og foreninger ønsker vi å bidra til at de unge skal trives, utvikles og nå sine mål og ikke minst, ha en aktiv støttespiller i ryggen.

Vi ønsker å være en bank for deg gjennom alle livets faser .