Kundene som ennå ikke har levert kopi av pass eller fylt ut kundeerklæringsskjema mottar brev i disse dager hvor de informeres om at konti i banken blir sperret. Kontoene har nå blitt sperret.

Sperringen vil bli opphevet så snart vi mottar manglende dokumentasjon.

Se artikkel på KV (krever abonnement) 

Grunnen til at vi må ha dette er at legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Bakgrunnen for de nye myndighetskravene er et ønske om å hindre økonomisk kriminalitet.  Med oppdatert informasjon blir du også bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon: post@skagerraksparebank.no eller telefon 35 99 20 00