Bærekraft, samfunnsansvar og gaver

Bærekraft, samfunnsansvar og gaver

Skagerrak Sparebank har gjennom 175 år hatt en viktig rolle for vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vår virksomhet skal bidra positivt for mennesker, samfunn og miljø.