Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022 og Skagerrak Sparebank er underlagt denne loven. Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger både i  egen virksomhet og våre forretningspartnere/leverandører. Vi har i 2022 ikke identifisert faktisk negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

De tre fusjonerte bankene har laget egne redegjørelser for sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Redegjørelse for Andebu Sparebank i 2022
Redegjørelse for Larvikbanken i 2022
Redegjørelse for Skagerrak Sparebank i 2022

 

Fra 2024 vil vi gjennomføre redegjørelser for den fusjonerte banken samlet. 

 

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan vi håndterer åpenhetsloven kan du sende oss en henvendelse på epost.