Skagerrak Sparebank har etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger ikke avdekket at bankens virksomhet innebærer faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, eller brudd med anerkjente prinsipper og rammeverk for klima og miljø.