En side av ESG er tema som forsøpling, forurensing, resirkulering og unødvendig forbruk av for eksempel papir. Vi har resirkuleringsdirektiver og returstasjoner for avfall på alle kontorer. Vi sykler og går til kontoret så langt det er mulig. Vi kjører elbiler til/fra jobb og mellom kontorene og vi bruker digitale systemer for interne møter som reduserer bruken av bil for fysiske møter. Dette er kun noen eksempler på aktiviteter vi gjør for å bidra der vi kan med tanke på bærekraft.

En annen side av ESG, og som vi har stort fokus på internt, er den medmenneskelige biten. Det å se hverandre, ta vare på hverandre og utvikle hverandre. Vi bruker gjerne mer tid på jobb enn vi gjør hjemme og da er det viktig at vi trives på jobb. Og trives vi på jobb vil det gjenspeiles i de møter vi har med kundene våre. Her jobbes det daglig med store og små elementer som påvirker oss og som bygger et godt arbeidsmiljø.

Regler og føringer for et godt arbeidsmiljø

Vi lever etter skrevne/uskrevne regler og føringer. De skrevne reglene følger vi som prinsipp og ser som naturlige. Dette kan dreie seg om:

 • Likestilling
 • Mangfold
 • Samarbeid
 • Rekruttering
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Utviklingsmuligheter
 • Nulltoleranse for noen form for diskriminering
 • Tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidssituasjon
 • AMU, HMS, verneombud og tillitsvalg er på plass

Vi ser hverandre internt

Vi er bevisste på at et godt arbeidsmiljø ikke kommer av seg selv. Det må jobbes med og det kommer av ulike elementer. En ting er det fysiske arbeidsmiljøet med tanke på luft, lyd, lys, sittestillinger, tekniske hjelpemidler osv. Men det vi vet er at det medmenneskelige miljøet er enda viktigere for at vi skal trives. Derfor jobbes det daglig med dette som fokus. 

 • Se hverandre
 • Alle skal bidra
 • Si hei og smil
 • Vær proaktive og kreativ
 • Bry oss om hverandre
 • Spør hverandre og lær av hverandre
 • Del erfaringer
 • Finn på ting sammen
 • Gjør hverandre gode
 • Ha innflytelse på egen arbeidsplass og oppgaver
 • Engasjer oss i lokale aktiviteter
 • Gi tillitt
 • Vær med på å utvikle oss andre og banken i seg selv

Dette er kun noen av de aktiviteter vi har som fokus her i Skagerrak Sparebank. Det er et kontinuerlig arbeid og noen vi alle har en plikt til å bidra på.