Her kan du fylle ut søknadsskjema for gavemdler innen 1. mars 2024. 

Gavemidler fra Andebu Sparebank gis kun til prosjekter og formål i tidligere Andebu kommune.  Årsaken til det er at det er i Andebu bankens egenkapital i hovedsak er bygget opp fra mer enn 150 år tilbake i tid. Som hovedregel gis det kun støtte til frivillige lag og foreninger. Organisasjonen som søker bør ha et organisasjonsnummer.
Banken har en egen gavekomite behandler søknadene. Svar kan forventes innen 17.4. Avslag begrunnes ikke.  

Som nevnt fusjonerte Andebu Sparebank med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank 1. februar. Samtidig ble Sparebankstiftelsen Andebu opprettet. Stiftelsen skal gi gaver til allmennyttige formål i gamle Andebu kommune. Nærmere retningslinjer for søknader om gavemidler til sparebankstiftelsen og Skagerrak Sparebank kommer våren/sommeren 2024.