Bli med å utvikle fremtidens lokalbank med de mest engasjerte medarbeiderne!

Du engasjeres av å være med på å forme en ny, fremoverlent HR-avdeling som skal understøtte bankens strategi som en kundeorientert og personlig lokalbank. I dette ligger det at du er opptatt av å skape gode medarbeideropplevelser og sørge for at det vi gjør bidrar til at banken lykkes.

Arbeidsoppgaver

Følge med på utviklingen av trender innenfor HR.

Rekruttering

 • Bistå i etablering og implementering av en rekrutteringsstrategi
 • Bidra til å utvikle og bygge opp et sterkt «employer brand»
 • Tilrettelegge for intervjuprosesser og håndtering av søknader
 • Etablere og ivareta intern digital malbank og analyseverktøy knyttet til rekruttering
 • Sikre god kvalitet på onboarding og offboarding av ansatte

Kompetanse

 • Bidra til utvikling av kompetansestrategi, og skape en god kultur for læring og kunnskapsdeling
 • Systematisere, analysere og ivareta kompetanse- og utviklingsplaner
 • Ansvar for rådgivning knyttet til opplæringsløp for sertifiseringer og autorisasjoner hos Finansnæringens Autorisasjonsordning og Eikaskolen
 • Tilrettelegge for gode opplæringsplaner, trening og oppfølging når det gjelder kompetanseutvikling
 • Utvikle og oppdatere digital kompetansebase og malbank
 • Hovedansvar som bedriftsansvarlig hos Finansnæringens Autorisasjonsordning
 • Kontaktperson vis a vis Eikaskolen, Spama, ESS

HR-avdelingen er et lite team hvor vi bistår hverandre på tvers av roller. Vi må ha oversikt innenfor HR-området, og du må kunne trå til også utenfor din egen rolle ved behov. Rollen krever noe reisevirksomhet mellom våre kontorer.

Personlige egenskaper

 • Du liker å være en pådriver og få andre med deg, og du synes det er gøy å lære opp andre
 • Du er offensiv og tar initiativ til kontinuerlig utvikling og læring
 • Du engasjeres av å jobbe med mennesker og er serviceinnstilt
 • Du tar ansvar, jobber strukturert og har gode samarbeidsevner
 • Du liker høyt arbeidstempo, er fleksibel og endringsvillig
 • Du har gode kommunikasjon- og gjennomføringsevner, og du er komfortabel med å snakke i - og lede store forsamlinger
 • Du har god digital kompetanse, ser muligheter og tar raskt i bruk nye digitale løsninger
 • Du kan identifisere deg med Skagerrak Sparebanks verdier; personlig og påskrudd

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning
 • Arbeidserfaring fra HR
 • Gode digitale ferdigheter

Skagerrak Sparebank ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne.

Om stillingen

Søknadsfrist Snarest
Arbeidsplass Porsgrunn
Tittel HR rådgiver
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1
 

Kontaktperson

Siw Mediaas
HR Direktør
91547457
sm@skagerraksparebank.no