Skagerrak Sparebank er en lokal bank, med lokal historie, lokalt ansatte og lokale kunder. Banken er et resultat av en fusjon mellom Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank. Vi har et stort lokalt engasjement og har 11 kontorer i Vestfold, Agder og Telemark. Banken er medeier i Eika Gruppen.

Vi fusjonerer, blir større og trenger flere dyktige medarbeidere.

Skagerrak Sparebank fusjonerte i februar 2024 med Larvikbanken og Andebu Sparebank. Basert på bankenes regnskaper i tredje kvartal 2022 vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på ca. 34 milliarder kroner og 150 årsverk. Les mer om fusjonen her.