Ledelse

I nye Skagerrak Sparebank er det en ledergruppe bestående av ni personer.

Jan Kleppe (adm. dir) Skagerrak Sparebank
Joachim Steinsett (viseadm. dir) Larvikbanken
Børre Grovan (økonomi og adm) Andebu Sparebank
Siw Mediaas ( HR) Skagerrak Sparebank
Anita Ekeberg Gibbons (PM) Larvikbanken
Joakim Fjellvang Hanssen (BM)  Skagerrak Sparebank
Jan Erling Kvisvik (marked/kommunikasjon) Larvikbanken
Pål Fredrik Andersen (dagligbank)  Skagerrak Sparebank
Bjørnar Skatvedt (risk og compliance)  Andebu Sparebank

Styre

Styret i banken består av 9 medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen. Ved første gangs valg er det forstanderskap/representantskap/generalforsamling i de tre bankene som utnevner to medlemmer hver.

Ingrid Knotten Haugberg Andebu Sparebank
Linn Therese Bekken Andebu Sparebank
Roy Thomas Johannessen Larvikbanken
Are Støen Stokstad (styreleder) Larvikbanken
Roy Vike Vardheim (nestleder) Skagerrak Sparebank
Astri Ellegård - Jacobsen Skagerrak Sparebank
Erik Klausen eksternt styremedlem
Morten Bryne hovedtillitsvalgt Larvikbanken
Kjersti Røneid Larsen hovedtillitsvalgt Skagerrak Sparebank
Jon-Henrik Grindlia  - varamedlem              hovedtillitsvalgt Andebu Sparebank

Generalforsamlingen i den nye banken skal bestå av 24 medlemmer. 9 medlemmer velges av og blant innskyterne i banken. 6 medlemmer velges av og blant de ansatte og 9 medlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbeviseiere.  

Generalforsamling

Ved første gangs valg er det forstanderskap/generalforsamling som utpeker medlemmer.

Innskytervalgte medlemmer
Gunnar Sønstebø (leder) Andebu Bjarne Sommerstad Andebu
Grunde Olsen  Skagerrak
Magnar Kleiven Skagerrak
Kari Waag Skagerrak
Lene Marie Naper - Helgestad Skagerrak
Hilde Sannerholt Larvik
Berit Heide Larvik
Sigmund Foldvik Larvik

Foreslåtte egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer
Jon Guste Pedersen Sparebankstiftelsen Skagerrak
Steinar Amsrud Larvik stiftelsen
John Henry Bråvold Andebu stiftelsen
Sigbjørn Myhre Andebu øvrige
Elisabeth Møyland Halum Andebu øvrige
Halvor Vinje Skagerrak øvrige Gisle Lunde (nestleder) Skagerrak øvrige Roy Lundquist Skagerrak øvrige Dag Haagensen Skagerrak øvrige

Ansattvalgte medlemmer
Siri Kristiansen Andebu 
Torild Larsen Andebu 
Kristina Aastad Skagerrak  
Stig Gürrich Skagerrak  
Nina Fevik Larvik 
Frode Solvang Hagen Larvik