En engasjert lokalbank

Skagerrak Sparebank er en lokalbank med lang og solid forankring i nærmiljøet. Banken har vært og skal være en aktiv bidragsyter til liv og vekst i våre lokalmiljø.