Team

Vår visjon

Sammen skaper vi morgendagens muligheter

Dette er Skagerrak Sparebanks visjon.

Vi er sammen, i samme båt og spiller på samme lag.

Vi skaper ved å være foroverlente og positive.

På et fundament av faglig kompetanse og rett bruk av riktige digitale verktøy ser vi morgensdagens muligheter og har en optimistisk oppfatning av markedets potensiale.

Leder i Skagerrak Sparebank

Våre verdier

Engasjert og Tilgjengelig.

Dette er våre verdier.

Hvordan skal kundene oppleve oss?

Engasjert:

Våre kunder skal merke at vi virkelig bryr oss om dem. Med kompetanse i bunn, viser vi ekte og profesjonell omsorg og holder ord når det gjelder oppgaver (hva), ansvar (hvem) og fremdrift (når).

Tilgjengelig:

Våre kunder skal oppleve at vi er enkle å komme i kontakt med - både personlig og digitalt.

Hvordan er vi som kollegaer?

Engasjert:

Vi "ser" hverandre og er ærlig og redelig av hverandres ve og vel. Vi deler lojalt med oss, både faglig og sosialt.

Tilgjengelig:

Vi er der for hverandre både faglig og menneskelig. Vi er bevisste på å bidra positivt til utviklingen av hverandres kompetanse og egenskaper.

Hva kjennetegner en leder i banken?

Engasjert:

Du som leder motiverer og leder på en synlig og positiv måte. Du demonstrerer våre mål og forventninger, og kommuniserer disse tydelig og med respekt for den enkelte.

Tilgjengelig:

Vi er ett lag og oppnår resultater i felleskap. Derfor praktiserer du som leder en åpen dør-politikk og deler velvillig din kompetanse.

På hvilken måte er vi opptatt av våre lokalsamfunn?

Engasjert:

Alle oppfordres til, etter evne, å ta aktivt del i lokale lag og foreninger. Akkurat som banken tar økonomisk ansvar ovenfor vårt nærområde, er det viktig at vi som medarbeidere bruker egne ressurser og bidrar til levende og dynamiske lokalsamfunn.

Tilgjengelig:

Som medarbeider i banken og deltager i lokalsamfunnet, oppfattes du som nær og god. Vi bygger alle merkevaren og oppfordres til å fremsnakke banken og synliggjøre vår visjon og våre verdier ved enhver anledning der dette er naturlig.

Hvilken kundeopplevelse jobber vi for å skape?

Jeg føler meg hjemme i Skagerrak Sparebank

Dette er kundeopplevelsen vi har som mål om å skape - hver gang. Så enkelt. Og så krevende.

Vårt kundeløfte

Gode råd gir bedre råd.

Dette setter krav til hver og en av oss. Den forutsetter at vi, inspirert av våre verdier, leverer godt bankhåndverk og strekker oss mot vår visjon. Den er personlig. Den gir kundene et løfte om at vi er der til det beste for dem.