28. oktober 1929 omtales som «Black Monday». Denne dagen falt Dow Jones indeksen med 12,8%. I går opplevde vi nok en svært dårlig børsdag, og Dow Jones indeksen falt 12,9%. Dette er derfor på samme nivå som de verste børsdagene vi historisk har sett, og mange økonomer trekker derfor parallellene i dagens økonomiske situasjon opp mot denne historiske dagen.
 
Den samme markedssituasjonen hadde vi også forrige mandag. Samtidig så vi også en av de beste børsdagene i USA noensinne fredag den 13. mars. Det er derfor liten tvil om at usikkerheten er stor og svingningene mange. 
 
Hvor står vi egentlig nå, og hvordan ser utsiktene ut herfra? 
Hvis vi ser de siste ukers børsfall opp mot historien, er vi nå på et slikt tidspunkt hvor vi kan si at aksjemarkedet er rimelig. Det virker derfor fornuftig å si at muligheten for god avkastning de neste tre årene er svært realistisk.
 
 
Kilde:Eika Kapitalforvaltning
 
 
Har vi nådd bunnen?  
Har de negative økonomiske konsekvensene av koronaviruset og oljeprissjokket allerede vist sin fulle kraft på verdens børser? Svaret har foreløpig ingen, men vi vet at under finanskrisen i 2008 falt børsene ytterligere 25% i forhold til det nivået vi i skrivende stund ligger på. Tidligere økonomiske kriser har gjennom historien utviklet seg til de børsnivåene vi ser i dag og med de negative konsekvenser som følger. 

Hvordan bør vi som fondskunder forholde oss til dette? 
Hvis vi ser rundt oss i samfunnet, er det unntakstilstand. Det historiske lave børsnivået tilsier at det kan være lurt å investere. Det mest spesielle med denne nedturen er hvor raskt det har gått. Dette tilsier at det bør forventes ytterligere svingninger i tiden fremover, noe som gjør at det er vanskelig å foreta de riktige vurderinger. Samtidig er børsene allerede på et nivå hvor historisk avkastning er god når man sparer med lengre tidshorisont. Det er verdisvingningene som gjør at aksjemarkedet over tid gir god avkastning, så det viktigste budskapet er at man må tenke langsiktig i sine spareplaner

For de som nå vurderer å øke sin beholdning av fondsandeler, så er vårt råd at man bør gjøre dette gradvis. Da vil man over tid jevne ut de ekstreme bevegelsene vi nå ser på børsene.

For de som vurderer å selge sine fondsandeler, så tilsier historien at dette mest sannsynlig ikke er et godt tidspunkt. Men det er fullt forståelig at det kan være ubehagelig å sitte i aksjemarkedet. Tid og tålmodighet vil derfor i disse dager være din beste venn. 
 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.