Velkommen til Skagerrak Sparebank

Velkommen til Skagerrak Sparebank

Skagerrak Sparebank er en tilgjengelig og personlig lokalbank med 11 kontorer i Vestfold, Telemark og Agder. Banken er resultatet av en fusjon mellom Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank.

EK-bevis

Kjøp eller salg av EK-bevis i banken

Egenkapitalbevisene i Skagerrak Sparebank er registrert i VPS. EK-bevisene er ikke notert på noen offisiell handelsplass (børs). Banken har imidlertid etablert et tilbud om å formidle kjøp og salg gjennom vår finansavdeling.

Ahmed Skagerrak Sparebank

I 2024 åpner vi kontor i Porsgrunn

I 2024 åpner vi lokalkontor sentralt i Porsgrunn. Nå blir vi mer tilgjengelige for kundene våre i og rundt Porsgrunn. Et kontor med åpne dører og ekte mennesker.