Velkommen til Skagerrak Sparebank

Velkommen til Skagerrak Sparebank

Skagerrak Sparebank er en tilgjengelig og personlig lokalbank med 11 kontorer i Vestfold, Telemark og Agder. Banken er resultatet av en fusjon mellom Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank.