Hopp til innholdet

Sparebankstiftelsene

Sparebankstiftelsene bidrar til liv og vekst i våre lokalmiljøer gjennom prosjekt- og breddegaver.

Skagerrak Sparebank stiftelsen

Stiftelsenes formål

Skagerrak Sparebank er tuftet på tre lokalbanker. For å sikre at opparbeidet kapital gjennom 175 år forblir i lokalmiljøet, er det opprettet tre lokale stiftelser: Sparebankstiftelsene Skagerrak, Andebu og Larvik.

  • Stiftelsene skal bidra positivt og være en aktiv støttespiller i lokalsamfunnene
  • Stiftelsene skal være langsiktige, stabile og profesjonelle eiere av lokalbankene
  • Stiftelsene skal utøve forsvarlig og langsiktig kapitalforvaltning av de midler stiftelsene besitter

Bli bedre kjent med stiftelsene!