Hopp til innholdet

Bærekraft og samfunnsansvar

Skagerrak Sparebank har gjennom 175 år hatt en viktig rolle for vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vår virksomhet skal bidra positivt for mennesker, samfunn og miljø.

Grønt energilån i Skagerrak Sparebank

Pådriver for et bærekraftig lokalsamfunn

Vi skal være en pådriver for bærekraftig vekst, utvikling og omstilling for kunder og lokalsamfunn. Bærekraftarbeidet er forankret i retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft og overordnet strategi for bærekraft.

Skagerrak Sparebank er en pådriver for bærekraftig vekst

Kan vi bli bedre på bærekraft?

Selv om vi daglig (internt og eksternt) jobber med ESG, er det alltid rom for forbedringer. Har du tips eller råd til hvordan vi kan utvikle oss på bærekraft, så send oss gjerne en e-post med dine forslag.

Noe du lurer på i forhold til bærekraft? Kontakt oss!