Hopp til innholdet
Skagerrak Sparebank er en pådriver for bærekraftig vekst
Skagerrak Sparebank er en pådriver for bærekraftig vekst, utvikling og omstilling

Policy, strategi og mål

Skagerrak Sparebank er en pådriver for bærekraftig vekst, utvikling og omstilling for kunder og lokalsamfunn.

Bærekraftarbeidet i Skagerrak Sparebank er forankret i retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft og overordnet strategi for bærekraft,  som er vedtatt i vårt styre. I tillegg vil vi ha årlige miljøfyrtårn-mål og tiltaksplaner.

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft gir overordnede føringer for:

  • Klima og miljø
  • Menneskerettigheter
  • Økonomisk kriminalitet
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Bankens likviditetsbeholdning
  • Bærekraftig eierskap og investeringsstrategi
  • Lokalt engasjement
  • Markedsføring, salg og kommunikasjon

Dokumentet tar også for seg forholdet til styre, ansatte, kunder, leverandører og konkurrenter. I den overordnede strategien legges prioriteringer for bærekraftsarbeidet. 

  

Overordnet strategi:

Vi skal være en pådriver for bærekraftig vekst, utvikling og omstilling for kunder og lokalsamfunn.

Vi skal:

 • Bekjempe økonomisk kriminalitet
 • Gi bærekraftig rådgivning
 • Tilby bærekraftig finansiering
 • Sørge for bærekraftig drift, investeringer, innkjøp
 • Kommunisere åpent og ærlig

 

Prioriterte områder 2024

Rådgivning/kompetanse

Styrke kompetansen på rådgivning
Utvikle konsepter for bærekraftig rådgivning BM og PM
Bærekraftig forretningsutvikling
Ansvarlig forbruk

Finansiering/produkter

Utvikle grønne produkter og tjenester
Øke finansiering av bærekraftige aktiviteter (GAR)
Øke andelen grønne lån
Redusere klimarisikoen i egen portefølje

Drift, investeringer og innkjøp

Redusere eget klimafotavtrykk (miljøfyrtårn)
Skjerpe leverandørkrav
Øke andelen fondsplasseringer med klar bærekraftsprofil
Styrke mangfold og likestilling i banken

Rapportering og kommunikasjon

Ivareta alle regulatoriske rapporteringskrav
Unngå grønnvasking
Utnytte markedsmulighetene
Bærekraftfokus i internkommunikasjon og employer branding

Økonomisk kriminalitet

Ivareta alle regulatoriske krav
Redusere risiko for hvitvasking, skattesvindel og korrupsjon
Redusere risiko for svindel og dataangrep