Hopp til innholdet

Våre priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Boliglån - priser

Rente
Nominell rente fra 5,49 %
Effektiv rente fra  5,70 % 
Effektiv rente er beregnet ut i fra et lån på kr. 2.000.000,- med nedbetaling over 25 år, etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste. Totalpris kr. 3.701.951,-.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Over 4 millioner Under 4 millioner
Nominell rente fra 6,09 %  6,29%
Effektiv rente fra 6,33 %  6,54%
Effektiv rente er beregnet ut i fra et lån på kr. 2.000.000,- med nedbetaling over 25 år, etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste. Totalpris kr. 3.999.656,-.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Byggelån Rente
Nominell rente fra 9,15%
0,33% provisjon per kvartal
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Over 2 millioner Under 2 millioner
Nominell rente fra 6,25 % 6,55%
Effektiv rente fra 6,51 % 6,83%
Rammelån er kun tilgjengelig for lån innenfor 60 % av boligens verdi. Effektiv rente er beregnet for en låneramme på kr. 2.000.000,- ved 100% utnyttelse og full innfrielse etter 25 år, samt etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Fastrentelån 3 år 5 år 10 år
UNG
Nominell rente fra 5,14 % 4,89 % 4,74 %
Effektiv rente fra  5,33 % 5,07 % 4,91 %
ORDINÆR
Nominell rente  5,19 % 4,94 % 4,79 %
Effektiv rente  5,39 %  5,12 % 4,97 %
Effektiv rente er beregnet ut i fra et lån på kr. 2.000.000,- med nedbetaling over 25 år, etableringsgebyr, depotgebyr og termingebyr iht. prisliste.Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Grønne lån Rente
Grønt boliglån
Nominell rente fra 5,30%
Effektiv rente fra 5,48 %
Grønt rammelån
Nominell rente fra 5,30%
Effektiv rente fra 5,50 %
Rammelån er kun tilgjengelig for lån innenfor 60 % av boligens verdi. Effektiv rente er beregnet for en låneramme på kr. 2.000.000,- ved 100% utnyttelse og full innfrielse etter 25 år, samt termingebyr iht. prisliste. Grønt rammelån har ikke etablerings- eller depotgebyr.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris
Etableringsgebyr        0,10 % min. 2.000,- 
Depotgebyr pr. objekt 1000 kr
Termingebyr 60 kr
Termingebyr rammelån 75 kr
Endringssaker 500 kr
Gebyr pr. purring 35 kr
Offentlig gebyr, tinglysning av pantedokument i eiendom 500 kr
Offentlig gebyr, tinglysning borettslag 500 kr
Offentlig gebyr, overtagelse av tinglyst pantedokument 500 kr
Tinglysning Brønnøysund elektronisk/papir 1 280 kr/1 847 kr
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.

Priser dagligbank

Pris
Per giro 0 kr
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Priser
Årsgebyr VISA Classic - kunder over 26 år     310 kr     
Årsgebyr VISA Classic - kunder 18-26 år 0 kr
Årsgebyr - Electronkort voksen 310 kr
Årsgebyr - Electronkort ungdom (13 - 21 år) 0 kr
Årsgebyr - Juniorkortet/barnekort 0 kr
Uttak i Skagerrak Sparebank sine minibanker ** 10 kr
Kontantuttak i utlandet (VISA) 35 kr
Kontantuttak i minibanker i utlandet med Electronkort 35 kr
Bruk av kort i betalingsterminaler i Norge 0 kr
Bank i butikk innskudd 10 kr
Bank i butikk utbetaling 10 kr
VISA-kjøp 1 kr
Valutapåslag 1,95%
Rebestilling av kort 75 kr
* pr. bestilling
** Ved uttak i andre minibanker fastsetter minibankeieren prisen for uttak og belaster kunden direkte. Gebyr vises ved uttak.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris
Lønningslister 50 kr*
Nattsafe 75 kr*
Kopi av utskrift/årsoppgave 50 kr
Bilag 50 kr
Åpning av depositumskonto      1 000 kr
Overføring mellom egne konti i skranke     50 kr
*pr. trans  
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris
Belastning over skranke 100 kr
Giro uten mottakerkonto 100 kr
Giro utbetaling 100 kr
Overføring mellom egne konti i skranke 50 kr
Pris
Brevgiro betaling 10 kr + porto
Kvittering 15 kr
Retur av giro pga. feil  120 kr
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris
Årsgebyr 0 kr 
Betaling av giro 0 kr 
Betaling av giro med oblat/kvittering     15 kr 
Overføring mellom egne kontoer 0 kr 
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris
Årsgebyr  0 kr
Rebestilling av BankID* 200 kr
Årsgebyr BankID  0 kr
Betaling av giro  0 kr
Betaling av giro med oblat/kvittering            30 kr
* Gammel brikke blir deaktivert når ny brikke bestilles. 
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten
Pris
Fast oppdrag 0 kr
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris
Årsgebyr  0 kr
Oppringing  0 kr
Rebestilling BankID  200 kr
Betaling av giro  0 kr
Betaling av giro med oblat/kvittering    30 kr
Bestilling av kontoutskrift  15 kr
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten
Betaling til og fra utlandet Pris
SEPA betaling i Euro innenfor EU og EØS 30 kr
Øvrige betalinger 60 kr
Innbetalinger som oppfyller SEPA-krav 20 kr
Innbetalinger som IKKE oppfyller SEPA-krav < 5.000,- 50 kr
Innbetalinger som IKKE oppfyller SEPA-krav > 5.000,- 100 kr
Retur og reklamasjon ved overførsel utland   500 kr
Betalinger til utlandet, oppdrag utført av banken:
Ordinær overførsel til utlandet    150 kr
Hasteoverførsel til utlandet 450 kr
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Pris
Myntrull - kun for våre kunder 3 kr
Mynttelling 0 kr
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.

Sparing på konto

Rente
BSU 6,45%
BSU Pluss 5,60 %
BSU - Etter fylte 34 år 3,35 %
Rente
Under 100.000    3,15 %
100.000-500.000 3,40 %
Over 500.000 4,20 %
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten. Rentesatsen gjelder fra første krone.
Rente
500.000 - 999.999 4,55 %
1.000.000 - 1.999.999 4,60 %
Over 2.000.000 4,70 %
Minimum innskudd 500 000 kr. Om du tar ut av kontoen slik at saldo kommer under en terskelgrense eller minimums saldo – forandrer renten seg negativt, dvs. blir dårligere. Om du er usikker på hva renten blir da – ta kontakt med banken. Ved alle uttak og evt. avslutning av konto gjelder 31 dagers oppsigelse. Alle oppsigelser av konto eller beløp skal skje skriftlig. Ved uttak av hele eller deler av saldo på konto før oppsigelsestidens utløp, påløper uttaksgebyr med 3% av uttaksbeløpet.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Rente
Sparekonto 90 dager 5,05 %
Min. innskudd 2 000 000 kr. Om du tar ut av kontoen slik at saldo kommer under en terskelgrense eller minimums saldo – forandrer renten seg negativt, dvs. blir dårligere. Om du er usikker på hva renten blir da – ta kontakt med banken. Ved alle uttak og evt. avslutning av konto gjelder 90 dagers oppsigelse. Alle oppsigelser av konto eller beløp skal skje skriftlig. Ved uttak av hele eller deler av saldo på konto før oppsigelsestidens utløp, påløper uttaksgebyr med 3% av uttaksbeløpet.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Rente
Brukskonto 0,05 %
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Rente
Honnørkonto 0,05 %
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten

Bedrift

Pris
Girobetaling selvbetjent Nettgiro og telegiro per stk. 3 kr
Overføring  Mellom egne konti 0 kr
Giro innlevert i girokasse 3 kr
Manuell giro Giro innlevert i bank 100 kr
Giro innlevert i girokasse 30 kr
Kontanttjenester Kontantuttak i butikk, varekjøp med uttak 10 kr
Kontantinnskudd i butikk 50 kr
Kontantuttak i minibank tilhørende Skagerrak 10 kr
Nattsafe, pr. trans/pose
Bankkort bedrift Varekjøp i betalingsterminal 2 kr
Årsgebyr Visakort 310 kr
Rebestilling av kort 150 kr
Visa varekjøp 3 kr
Filforendelse Fra Nets pr liste – Avtalegiro, Autogiro, OCR, direkte remittering 5 kr
Nettbank bedrift Månedsavgift basis 50 kr
Månedsavgift integrert  150 kr
Månedsavgift lag og foreninger 25 kr
Nettbank integrert Etablering direkte bankintegrasjon TE 1 000 kr
Nets direkte remittering Direkte remittering 5 kr
Direkte remittering med anvisning 100 kr
Betalingsterminal Brukerstedsabonnement 90 kr/mnd
OCR/Cremul OCR og Cremul - Avtalegiro, eFaktura transaksjon 2 kr
Månedsavgift giromottak Avtalegiro, eFaktura, Autogiro, Direkte remittering, OCR 85 kr
Registrering ny avtale i Nets/MPS Avtalegiro, eFaktura, Autogiro, direkte remittering, OCR, cremul  1 690 kr
Endring av avtale i Nets/MPS Avtalegiro, eFaktura, Autogiro, direkte remittering, OCR, cremul 845 kr
Annet
Revisjonsoppgave 1 500 kr
Etablering av selskaper, lag og foreninger 1 000 kr
Bekreftelse av aksjekapital i Brønnøysund 500 kr

Billån - priser

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185 143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,40 % 7,00 % 8,00 %
Effektiv rente 8,60 % 9,25 % 10,32 %
Etablering 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 700 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 281 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190 633 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Nominell rente 12,30 %
Effektiv rente 16,36 %
Etablering 3 000 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 505 kroner.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Andre kjøretøylån - priser

Egenkapital minimum 20 %
Nominell rente 8,90 %
Effektiv rente 11,70 %
Etablering 3 800 kr
Termingebyr 85 kr
Tinglysning Ved båter over 7 m: 2 884 kr
Priseksempel

150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 216 kroner

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.

Tre måter å søke båtlån:

1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,96 % 9,72 % 10,80 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185.143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 7,30 % 8,60 % 9,30 %
Effektiv rente 9,72 % 11,13 % 11,90 %
Etablering 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 881 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 997 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Kredittkort - priser

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Kredittkort.

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.

Årspris 495 kr
Varekjøp 0 kr
EHF-faktura/Faktura i Digipost 0 kr
Papirfaktura 40 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 21,96 %
Effektiv rente 40,06 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 %  ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.

  • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
  • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.

Fondssparing i Eika fond - priser

Egen pensjonskonto - priser

Risikoprofil Forvaltningskostnad
100 % Aksjer 0,7 %
Livssyklus 0,7 %
Moderat 0,58 %
Forsiktig 0,35 %

Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser

Markedsverdi Forvaltningskostnader
0 - 999 999 0,95 %
1 000 000 - 2 999 999 0,85 %
3 000 000 - 4 999 999 0,75 %
5 000 000 - 7 499 999 0,60 %
7 500 000 - 9 999 999 0,50 %
> 10 000 000 0,40 %

Forsikring - priser

Eika Pluss 530 kr md.
Eika Pluss familie 812 kr md.
Ung-forsikring 172 kr md.
Ung-forsikring verdigjenstand 200 kr md.
Ung familie 254 kr md.
Barneforsikring 236 kr md.