Hopp til innholdet
Gavetildelinger i Skagerrak Sparebank
Barn og unge er en viktig målgruppe

Gavetildelinger i Skagerrak Sparebank

Skagerrak Sparebank er en solid støttespiller for lokale lag og foreninger gjennom utdeling av gavemidler. Banken bidrar til positiv samfunnsutvikling - i særdeleshet til bærekraftige formål.

Banken bidrar med gavemidler til lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Barn og unge er en svært viktig del av målgruppen for gavetildelingene.

Banken ønsker å:

 • Gjøre lokalsamfunnet til et bedre sted å bo og stimulere tilflytting til kommunen
 • Skape positiv aktivitet i lokalsamfunnet
 • Støtte lokalt engasjement

Vedtekter

Skagerrak Sparebank har sterke tradisjoner for å støtte lokalmiljøene rundt banken. For eksempel gjennom gaver- og prosjektstøtte fra fjorårets overskudd til allmennyttige formål.

1. Formål.

 • Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode
 • Gavene skal skape verdier og sette grupper og organisasjoner i stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten
 • Prosjekter knyttet til barn- og bærekraftfokus vil få særlig oppmerksomhet

2. Hvem kan søke?

 • Alle lag, foreninger og organisasjoner, samt andre allmennyttige foretak/prosjekter
 • Vi gjør oppmerksom på at lag og foreninger som har sponsoravtaler med banken kun kan søke prosjektstøtte og ikke på gaver til allmennyttige formål

3. Hvordan søke?

 • Lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning må sende en søknad der det beskrives hva det søkes på

4.Saksbehandling

 • Det er bankens gavekomité som vurderer søknadene. Vurderingene blir tatt ut fra bankens gavestrategi
 • Vurderinger og tildelinger blir gjort etter at bankens generalforsamling har godkjent årsregnskapet

5. Bruk av tildelte midler

 • Om prosjektet ikke blir gjennomført kan banken kreve pengene tilbake
 • Banken ønsker også å bruke aktivitetsresultatet fritt i bankens markedsføring. Dette avtales konkret med hver enkelt mottaker
 • Det forventes ingen gjenytelser ved gavetildelinger

6. Avslag

 • Komitéen som behandler søknadene vil ikke grunngi eventuelle avslag

7. Hva støtter vi ikke?

 • Politiske partier eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng
 • Offentlige tjenester eller næringsmål
 • Bedrifter og butikker (løpende drift)
 • Personer (til egen vinning)
 • Utgift etter regning (sende banken faktura i etterkant av et arrangement)

Søknadsfrister

Vinduet for å sende inn søknader er for tiden stengt. Vi informerer på nettsidene og i sosiale medier når vinduet åpner igjen.

Noe du lurer på? Spør oss!