Hopp til innholdet
Skagerrak Sparebank sponsor 2
Sponsorater hos Skagerrak Sparebank

Sponsor

Skagerrak Sparebank er en aktiv bidragsyter til liv og vekst i våre lokalmiljøer.

Banken har en strategi for sponsor- og samarbeidsavtaler. Hovedsakelig fokuserer vi på bredde gjennom lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Barn og unge er en svært viktig målgruppe for bankens sponsorater.

 

Skagerrak Sparebank støtter:

  • Lokale lag og foreninger
  • Kulturaktiviteter
  • Stedsutvikling

Hva støtter vi ikke?

  • Politiske eller religiøse tiltak
  • Offentlige tjenester eller næringsmål
  • Bedrifter og butikker (løpende drift)
  • Personer (til egen vinning)
  • Utgift etter regning

Spørsmål? Kontakt oss!