Hopp til innholdet

Klagehåndtering

Vi har som mål å ha fornøyde kunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du her. Dersom du etter dialog med oss velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan du laste ned fra denne siden eller få det tilsendt per post / e-post. 

Last ned skjema - skjemaet returneres per post med nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. Klagen sendes til:

Skagerrak Sparebank
Postboks 24
3995 Stathelle

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av oss, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

http://www.finkn.no/