Hopp til innholdet

Styre og generalforsamling

Her finner du en oversikt over n√łkkelpersoner i bankens styre og generalforsamling.

Ledelse i Skagerrak Sparebank

Styre 

 • Are Støen Stokstad (styreleder)
 • Roy Vike Vardheim (nestleder)
 • Ingrid Knotten Haugberg
 • Linn Therese Bekken
 • Roy Thomas Johannessen
 • Astri Ellegård-Jacobsen
 • Pål Ringholm
 • Morten Bryne
 • Kjersti Røneid Larsen
 • Jon-Henrik Grindlia 

Generalforsamling

Generalforsamlingen består av 24 medlemmer: Ni medlemmer valgt av og blant innskyterne i banken. Seks medlemmer er valgt av og blant de ansatte og ni medlemmer er valgt av og blant bankens egenkapitalbeviseiere.  

Innskytervalgte medlemmer

 • Gunnar Sønstebø (leder)  
 • Bjarne Sommerstad
 • Grunde Olsen
 • Magnar Kleiven
 • Kari Waag
 • Lena Marie Naper-Helgestad
 • Hilde Sannerholt
 • Berit Heide
 • Sigmund Foldvik

Foreslåtte egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer

 • Jon Guste Pedersen, Sparebankstiftelsen Skagerrak
 • Steinar Amsrud, Larvik stiftelsen
 • John Henry Bråvold, Andebu stiftelsen
 • Sigbjørn Myhre, Andebu øvrige
 • Elisabeth Møyland Halum, Andebu øvrige
 • Halvor Vinje Skagerrak øvrige
 • Gisle Lunde (nestleder) Skagerrak øvrige
 • Roy Lundquist Skagerrak øvrige
 • Dag Haagensen Skagerrak øvrige

Ansattvalgte medlemmer

 • Siri Kristiansen
 • Torild Larsen
 • Kristina Aastad
 • Stig Gurrich
 • Nina Fevik
 • Frode Solvang Hagen