Hopp til innholdet
Åpenhet, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Åpenhetsrapporten tar for seg FNs bærekraftsmål nr 8 og 12. 

Åpenhet, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Skagerrak Sparebank aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, verken i egen virksomhet eller hos våre leverandører og forretningspartnere.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022 og Skagerrak Sparebank er underlagt denne loven. Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger både i egen virksomhet og våre forretningspartnere/leverandører.

Vi har i 2023 ikke identifisert faktisk negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelser for Skagerrak Sparebank i 2023 finner du her.


De tre fusjonerte bankene har laget egne redegjørelser for sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i 2022.  

Redegjørelse for Andebu Sparebank i 2022
Redegjørelse for Larvikbanken i 2022
Redegjørelse for Skagerrak Sparebank i 2022