Hopp til innholdet
Fire menn står og holder en stor gavesjekk, ved siden av et vann og en båt fylt med fisk
Fra venstre Håvard Mørk (Gogsjø grunneierlag), Anders Amundsen Nome (Skitt Fiske) og Kim André Trollsås Bergan (Gogsjø grunneierlag) mottar sjekken fra lokalbanksjef Øyvin Hansen i Skagerrak Sparebank.

300 000,- til redningsaksjon for Goksjø

I løpet av noen tiår gikk Goksjø fra å være krystallklart drikkevann til å bli et grumsete, algeforgiftet vann der kommunelegen frarådet bading. En av hovedårsakene er økt forekomst av karpefisk, men nå er Goksjø grunneierlag i god gang med å fjerne tonnevis av den uønskede fisken.

- Vi vil gjerne bidra til at Goksjø igjen kan bli et flott vann for bading, fisking og friluftsliv, sier lokalbanksjef Øyvin Hansen, som nylig overrakte en sjekk på 300 000 kroner til arbeidet med reduksjonsfiske.
Leder i Goksjø grunneierlag, Håvard Mørk, er glad for bidraget og sier de nå er godt i rute med planen om å fiske opp 100 tonn i løpet av tre år.  I 2022 ble det tatt opp ca 5 tonn,  fjor ble det tatt opp 34 tonn og i år har man enda flere garn så det er håp om å fortsatt god fangst.

 

Økt algeoppblomstring

  – Årsakene til den økologiske ubalansen er sammensatt og skyldes til dels avrenning fra jordbruket og kloakk fra husholdningene, men i tillegg til dette har bestands økning av karpefiskene mort, sørv og brasme bidratt til en radikal forringelse av vannkvaliteten, sier Mørk.

Grunnen til at karpefisken får mye av skylden for den økologiske ubalansen er at karpefiskene spiser dyreplankton. Dette bidrar til at mengden av dyreplankton (som spiser alger) blir redusert og at algene får muligheten til å blomstre opp. I tillegg roter karpefisken i bunnsedimentene, noe som frigjør fosfor og bidrar til ytterligere næring for algene. Vannet blir giftig, sikten dårlig og jegere som gjedde og abbor klarer ikke å finne mat.

 

Lovende resultater

Prosjektet utføres i samarbeid med det svenske konsulentselskapet Klara Vatten som har spesialkompetanse på denne type tiltak. Erfaringene fra vann med tilsvarende problemer i Sverige er svært positive, og allerede viser vannprøver at vannkvaliteten i Goksjø er blitt bedre. Ved å ta opp ca 100 tonn over tre år håper man å få til positive kjedereaksjoner så den naturlige rovfisken, gjedde og abbor, selv holder bestanden av karpefisken nede. Samtidig er det viktig at myndighetene håndhever strenge krav til utslipp i sideelvene.

Helt konkret foregår fisket med store garn med en slags not der man kan spa fisken over i flatbunnede båter. Her samles mort, sørv og brasme, mens gjedde, abbor og ål reddes ut tilbake i vannet. Karpefisken tas med i land og over i store kontainere før de kjøres til Den magiske fabrikken som bruker den til råstoff for å lage biogass.
En ettermiddags fangst på ca 500 kg mort, sørv og brasme.