Hopp til innholdet
Lagbilde Skagerrak Sparebank
Fra 1. februar 2024 blir Skagerrak Sparebank større gjennom fusjonen med Larvikbanken og Andebu Sparebank

1. februar blir Skagerrak Sparebank større og bedre rustet for fremtiden

Fusjonen med Larvikbanken og Andebu Sparebank trer i kraft fra 1. februar. For deg som kunde i Skagerrak Sparebank blir det noen visuelle endringer, men det meste annet blir som før.

Vi skal tilby deg enda bedre banktjenester, støtte næringsutvikling og gi gaver til kultur, idrett og veldedige formål, og på den måten bidra til at det er godt å bo og drive næringsvirksomhet i våre lokalsamfunn.

Samme lokalkontor og rådgiver

Du vil ha det samme lokalet å forholde deg til i Arendal, Kragerø, Stathelle og i Skien, og de samme måtene å kontakte banken på. I tillegg kan du benytte et av våre 12 kontorer fra Arendal til Holmestrand. Du beholder også samme rådgiver, samme kontonummer og bank- og kredittkort vil fungere som normalt (kortene dine fornyes med ny profil ved kortets utløpsdato). Rådgiverne vil ha samme telefonnummer og epostadresse.

Siden både Larvikbanken og Andebu Sparebank er tilknyttet Eika-alliansen, vil produktene og de tekniske løsningene for deg som kunde være like etter fusjonen. Banksammenslåing er en innviklet prosess, som tar lang tid. Det handler aller mest om at vi bruker mye tid på å sørge for at kundenes sikkerhet og systemer blir ivaretatt på en trygg og god måte.

Synlige endringer

Den 1. februar gjennomføres den juridiske fusjonen. For deg som kunde i Skagerrak Sparebank vil stort sett alt være som før, men du vil se noen endringer, blant annet:

  • Ny visuell profil i bankens markeds- og informasjonsmateriell.
  • Logoen i nettbank, mobilbank og nettsider vil endres.

Det jobbes nå med å utvikle en felles produktstruktur for de tre bankene. Eventuelle endringer som omfatter dine kundeforhold, vil bli varslet i god tid. Du kan alltid ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine bank- og forsikringsforhold.

Mobilbanken vil fortsatt hete Skagerrak Sparebank og nettbanken finner du fortsatt på www.skagerraksparebank.no.

Vi vil kontinuerlig oppdatere www.skagerraksparebank.no med relevant informasjon for deg som er kunde i dag. Vi gleder oss til å ha deg med videre på en spennende utviklingsreise i Vestfold og Telemark. 

Har du innskudd over to millioner?

Omfanget av innskuddsgarantien som er stilt av Bankenes sikringsfond kan påvirkes for kunder som ved gjennomføring av sammenslåingen har innskudd i flere av de tre bankene som samlet overskrider to millioner kroner. Kunder som får omfanget av sin innskuddsgaranti påvirket vil bli kontaktet særskilt etter at sammenslåingen er gjennomført. Mer informasjon er sendt pr nettpost. 

Har du noen spørsmål, ta kontakt så hjelper vi deg gjerne. 

Hva betyr dette for deg som kunde?

Egentlig betyr det i det daglige ikke så mye - bortsett fra at du får en sterkere og tryggere bank i ryggen. Du får en ny logo å forholde deg til, men tekniske løsninger er de samme og du har de samme folka å snakke med.