Hopp til innholdet
Mann i grå genser mottar Miljøfyrtårn-plakett fra mann i blå jakke
Erling Dahl (til venstre) fra Bamble kommune overrakte nylig Miljøfyrtårn-plaketten til adm. dir. Jan Kleppe.

Miljøfyrtarnsertifisert

De tre fusjonerte bankene har alle sertifisert hovedkontorene sine. Vi skal fortsette å bruke Miljøfyrtårn som verktøy for bærekraftarbeidet og i løpet av 2024 skal alle bankens 11 kontorer sertifiseres.

- Som bank har vi et ganske beskjedent klimafotavtrykk, men vi synes det er viktig å ha «orden på eget hus», før man kan sette krav til kunder, sier adm. direktør Jan Kleppe, som nylig mottok den synlige miljøfyrtårn-plaketten fra varaordfører i Bamble kommune, Erling Dahl.
Fokuset har gjennom året har vært på å strukturere og forbedre arbeidet med ESG, på norsk oversatt til Miljø (E), Sosiale forhold (S) og Forretningsetiske forhold (G). Områder vi har jobbet med er arbeidsforhold, likestilling, kommunikasjon internt, miljøbygging, etterfølgelse og opplæring er normer og regler, gjenbruk og sortering av avfall og ikke minst opprettelse av såkalte grønne produkter.

Lang tradisjon

Skagerrak Sparebank har bidratt til vekst og utvikling i lokalsamfunnene gjennom 175 år, først og fremst ved å finansiere lokalt næringsliv og private investeringer, men også gjennom gavemidler til samfunnsnyttige formål. Gjennom mange år har banken også brukt ressurser på opplæring i økonomi og på den måten bidratt til mindre ulikheter. Som bank har vi også et ansvar for å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking, og vi legger betydelige ressurser i dette. 
- Vi har levert på mange av FNs bærekraftmål gjennom lang tid, men vi ser nå at finansbransjen også må ta et enda større ansvar for å bidra til å løse natur- og klimakrisen. Om Norge skal nå sine mål om over 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030, må også vi som bank endre måten vi jobber på, sier Kleppe. 
 

Hvordan kan vi påvirke?

Vår viktigste påvirkning er gjennom kundene, og vi vil ha både incentiver og krav til kundene. Vi har i dag blant markedets beste rente på grønne boliglån og ønsker med det å støtte de som tar grønne valg.
Samtidig vil det nok ble stadig vanskeligere å få finansiert prosjekter som ikke er bærekraftige. Kravene blir tøffere og det gjelder hele finansbransjen.

Å vurdere og prise risiko når man låner ut penger er en sentral del av bankhåndverket og har vært det siden starten. Klimarisiko er et relativt nytt begrep, men blir stadig viktigere. Klimarisiko innebærer å vurdere prosjektets framtid i et lavutslippssamfunn med endrede klimaforhold.

Hvordan er veien videre?

- Arbeidet med ESG og bærekraft er ikke en oppgave som har en start og en slutt. Dette er en kontinuerlig prosess som innebærer et fortsatt fokus internt, men også arbeid som går på eksterne oppgaver. Derfor har vi i nye Skagerrak Sparebank opprettet en egen avdeling for kreditt og bærekraft, forteller Jan Kleppe.
I den nye fusjonerte banken er bærekraft satt høyt på dagsorden. I fusjonsavtalen heter det at «bærekraft skal prege alt banken er og gjør». Det er en forventing fra både styre, eiere/investorer myndigheter, kunder og ansatte at vi skal jobbe hardt med bærekraft framover. Og det skal vi levere på.