Hopp til innholdet
Stiftelsen i gang i Andebu
Daglig leder Bjørn Einar Grytnes (t.v.) og styreleder John Henry Bråvold skal forvalte verdiene som er bygget opp i Andebu Sparebank gjennom 160 år. Her er de ved bankens gamle "safe"-kiste.

Sparebankstiftelsen Andebu

- Vi har ambisjoner om at Sparebankstiftelsen Andebu skal være en drivkraft for å utvikle gode og bærekraftige lokalsamfunn i Høyjord, Kodal og Andebu, sier styreleder John Henry Bråvold og daglig leder Bjørn Einar Grytnes.

Sparebankstiftelsen Andebu blir etablert samtidig som fusjonen 1. februar.  Det er utnevnt et styre som hadde sitt første offisielle møte på mandag. Der besluttet de blant annet å ansette Bjørn Einar Grytnes som daglig leder for stiftelsen. 

Brennende engasjement

- Bjørn Einar har jo vært helt sentral i å bygge opp de midlene stiftelsen skal forvalte. Han har inngående kjennskap til bankvesen og stiftelser samtidig som han har et brennende engasjement for Andebu, så jeg kan vanskelig se for meg en bedre kandidat til jobben, sier John Henry Bråvold.. Han leder et styre bestående av Kari Gran, Irene Rønning, Jostein Jacobsen og Anette Kjærås Firing. Selv synes Bråvold det var en ære å bli spurt om å lede styret i stiftelsen.- Jeg er veldig Andebu-patriot og gleder meg til å bruke tida på dette, sier den nyvalgte lederen.

Første utdeling til høsten

Det er mange ting som må på plass for å etablere den nye sparebankstiftelsen, så første frist for gavesøknader blir høsten 2024. Deretter vil man ha to søknadsfrister per år. Gavepolicyen er fremdeles under behandling, men det ligger an til at stiftelsen vil gi gaver til tre ulike hovedformål:

  1. Prosjektgaver – støtte til nye prosjekter som gagner lokalsamfunnene
  2. Breddegaver – støtte til aktiviteter i lag og foreninger
  3. Egeninitierte gaver – prosjekter initiert av stiftelsen

Prosjektgaver kan være små og store tiltak, slik man er kjent med fra Andebu Sparebanks gavemidler tidligere. Breddegaver skal være mindre beløp som gis til ordinær drift av lag og foreninger. Den siste kategorien innebærer at stiftelsen selv kan ta initiativ til å dra i gang aktiviteter og investeringer lokalsamfunnet har behov for. 

Ønsker innspill

- Vi ser for oss at vi i noen tilfeller vil utfordre aktører til å gjennomføre tiltak og dekke behov i lokalsamfunnene. Så i tillegg til gavesøknader tar vi gjerne imot ideer og innspill til tiltak som kan bidra til å utvikle Andebu, Høyjord og Kodal til gode og bærekraftige lokalsamfunn, sier Bjørn Einar Grytnes. Han slutter etter 46 år i Andebu Sparebank Og synes det er fint å kunne være med og videreføre sparebanktradisjonen i Andebu, gjennom en deltidsstilling i stiftelsen.
Som eksempler på gaveformål nevner de tiltak for barn og unge, kultur og kunst, klima, miljø og naturvern, humanitære tiltak og helseformål, inkluderingsprosjekter og næringsutvikling. Stiftelsen kan også støtte utdanning og forskning for eksempel på stedsutvikling i de tre soknene. 

En halv milliard

Bankens grunnfondskapital vil være på i underkant av 500 millioner kroner ved fusjonstidspunktet. Ca halvparten av dette vil forbli som egenkapital i den nye banken. Den andre halvdelen vil stiftelsen få i egenkapitalbevis, og dette vil gjøre at man får årlig utbytte til gaveutdeling. Ut ifra erfaringene fra andre sparebankstiftelser er det sannsynlig at stiftelsen på sikt vil kunne dele ut 3-5 millioner kroner i året.
- Hvor mye vi får tilført er avhengig av resultatene til Skagerrak Sparebank. Det er altså akkurat som i «gamle Andebu Sparebank»: overskuddet går i stor grad tilbake til lokalsamfunnet. Som kunde i Skagerrak Sparebank er du med på å støtte opp om dette.  

Søk banken først

Som nevnt vil ikke Sparebankstiftelsen Andebu lyse ut midler før til høsten. Men i mellomtiden kan du søke Skagerrak Sparebank om gaver. Det er nemlig avsatt ca en million kroner av fjorårets overskudd i Andebu Sparebank som skal gå til gaveformål. Dette kan du søke om her