Hopp til innholdet
Styret i NYE Skagerrak Sparebank
Styret i Skagerrak Sparebank

Styre og ledelse i ny bank

Med fusjonen 1. februar følger ny ledergruppe, nytt styre og ny generalforsamling. Se hvem som trer inn i rollene.

I nye Skagerrak Sparebank blir det en ledergruppe bestående av ni personer. Denne er satt sammen av dyktige representanter fra alle tre bankene: Skagerrak Sparebank, Andebu Sparebank og Larvikbanken. Her finner du informasjon om hvem som skal lede nye Skagerrak Sparebank i tiden fremover.

Den nye ledergruppen:

 • Jan Kleppe (adm. dir) Skagerrak Sparebank
 • Joachim Steinsett (viseadm. dir) Larvikbanken
 • Børre Grovan (økonomi og adm) Andebu Sparebank
 • Siw Mediaas ( HR) Skagerrak Sparebank
 • Anita Ekeberg Gibbons (PM) Larvikbanken
 • Joakim Fjellvang Hanssen (BM) Skagerrak Sparebank
 • Jan Erling Kvisvik (marked/kommunikasjon) Larvikbanke
 • Pål Fredrik Andersen (dagligbank) Skagerrak Sparebank
 • Bjørnar Skatvedt (risk og compliance) Andebu Sparebank

Styremedlemmer

Styret i banken består av 9 medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen. Ved første gangs valg er det forstanderskap/representantskap/generalforsamling i de tre bankene som utnevner to medlemmer hver. Under følger hele den nye styret:

 • Ingrid Knotten Haugberg, Andebu Sparebank
 • Linn Therese Bekken, Andebu Sparebank
 • Roy Thomas Johannessen, Larvikbanken
 • Are Støen Stokstad (styreleder), Larvikbanken
 • Roy Vike Vardheim (nestleder), Skagerrak Sparebank
 • Astri Ellegård - Jacobsen, Skagerrak Sparebank
 • Erik Klausen, eksternt styremedlem
 • Morten Bryne hovedtillitsvalgt, Larvikbanken
 • Kjersti Røneid Larsen hovedtillitsvalgt, Skagerrak Sparebank
 • Jon-Henrik Grindlia - varamedlem hovedtillitsvalgt Andebu Sparebank

Generalforsamlingen i den nye banken skal bestå av 24 medlemmer. 9 medlemmer velges av og blant innskyterne i banken. 6 medlemmer velges av og blant de ansatte og 9 medlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbeviseiere.

Generalforsamlingens medlemmer

Ved første gangs valg er det forstanderskap/representantskap/generalforsamling i de tre bankene som utnevner innskytervalgte medlemmer. Under følger hele den nye generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer

Gunnar Sønstebø (generalforsamlingens leder), Andebu
Bjarne Sommerstad, Andebu
Grunde Olsen, Skagerrak
Magnar Kleiven, Skagerrak
Kari Waag, Skagerrak
Lene Marie Naper - Helgestad, Skagerrak
Hilde Sannerholt, Larvik
Berit Heide, Larvik
Sigmund Foldvik, Larvik

Foreslåtte egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer

Jon Guste Pedersen, Skagerrak stiftelsen
Steinar Amsrud, Larvik stiftelsen
John Henry Bråvold, Andebu stiftelsen
Sigbjørn Myhre, Andebu øvrige
Elisabeth Møyland Halum, Andebu øvrige
Halvor Vinje, Skagerrak øvrige
Gisle Lunde (generalforsamlingens nestleder), Skagerrak øvrige
Roy Lundquist, Skagerrak øvrige
Dag Haagensen, Skagerrak øvrige

Ansattvalgte medlemmer

Siri Kristiansen, Andebu
Torild Larsen, Andebu
Kristina Aastad, Skagerrak
Stig Gürrich, Skagerrak
Nina Fevik, Larvik
Frode Solvang Hagen, Larvik