Hopp til innholdet

Kjøp og salg

Egenkapitalbevisene i Skagerrak Sparebank er registrert i VPS. EK-bevisene er ikke notert på noen offisiell handelsplass (børs) Banken har imidlertid etablert et tilbud om å formidle kjøp og salg gjennom vår finansavdeling.

Kurser

Kvartal Kurs
Q1 2024 128,23
Q4 2023 133,02
Q3 2023 128,43
Q2 2023 126,57
Q1 2023 123,90
Q4 2022 126,39
Q3 2022 119,15
Q2 2022 116,12
Q1 2022 120,87
Kurs på EK-bevisene
Ved kjøp og salg av EK bevis formidlet gjennom oss vil kursen være bokført verdi pr. siste offisielle kvartalsregnskap.

Utbytter

År Utbytte
2022 5,00
2021 7,50
2020 4,00
2019 6,00
2018 6,70
2017 2,40
2017 (ekstraordinært utbytte) 3,00
2016 9,00
2015 6,00
2014 5,63
Utbyttepolitikk
Skagerrak Sparebank styrer mot en stabil og attraktiv utbyttepolitikk. Banken vil sikte mot at 60 – 90% av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte. Utbytte vil tilpasses bankens inntjenings- og egenkapitalsituasjon løpende. Basert på bankens resultater og utbyttepolitikk, vil utbytte bli utbetalt i etterkant av Representantskapets behandling av årsregnskapet. Se finansiell kalender

Emisjoner

År Millioner Kurs
2022 130 106 kr
2019 77 107 kr
2017 65,2 107 kr
2015 4,2 106,60 kr
2014 42,6 104,55 kr

Kostnader ved kjøp og salg

Ved formidling gjennom banken påløper ingen kostnader verken for kjøper eller selger (utover eventuelle kostnader hos VPS). Kjøp og salg av EK bevis kan også avtales direkte mellom kjøper og selger.