Hva gjør man egentlig om en i familien skulle falle fra? Dere har hus sammen. Lån. Eiendeler. Hvis du skulle bli utsatt for noe, vil familien din kunne fortsette å bo der de bor, eller ha de samme økonomiske forutsetningene? Vi har snakket med noen som har turt å tenke det utenkelige.

Bestemte seg da de byttet bank

Einar Bøysen og samboeren Cecilie Ulbråten, er et ungt par med to små barn. De valgte begge å kjøpe dødsfallsforsikring våren 2015, og forsikringen var noe de hadde tenkt på i en god stund i forkant.

– Vi hadde jo tenkt en del på det tidligere, men ikke gjort noe med det. Vi bestemte oss da vi byttet bank, snakket med en rådgiver og fikk litt bedre oversikt over det meste, forteller Bøysen.

Alle mellom 18 og 70 kan kjøpe en dødsfallsforsikring, men behovet for økonomisk sikring er vanligvis større for en familie i etableringsfasen, enn for de som for eksempel har nedbetalt mye av gjelden sin. Dette var bare noe av det Bøysen og samboeren hans diskuterte i forkant.

– Det er mye en kan bekymre seg for, men om det verst tenkelige skulle skje, står man i alle fall bedre i det med en slik forsikring.

Dette er dødsfallsforsikring

Mest mulig levelig

For de fleste familier vil de økonomiske konsekvensene være store hvis noen skulle falle fra. En ting er å bli alene om forsørgeransvaret, en annen ting er å skulle betale regningene.

– Vi har tenkt mye på det økonomiske aspektet, og for oss har det vært viktig å vite at ingen skal måtte slite økonomisk, sier Bøysen.

Familiefaren forteller at de så på forsikringen som ekstra viktig fordi de har utgifter og eiendeler sammen.

– Det handler om å gjøre et verst tenkelig scenario mest mulig levelig for de som er igjen, sier han.

Med en dødsfallsforsikring gjennom Eika, vil familien til Bøysen blant annet kunne fortsette å bo der de bor ved et eventuelt dødsfall. Skulle en falle fra vil familien få en engangsutbetaling som kan disponeres fritt etter eget ønske. I tillegg får den som er igjen mulighet til å jobbe redusert i en periode etter dødsfallet.

Av kjærlighet

Forsikringen passer for alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar.

– Dette er en forsikring man kjøper fordi man virkelig bryr seg om noen, sier Bøysen og legger til:

– Selvfølgelig er det tanker man ikke vil tenke, men det er viktig at man tør.

LES OGSÅ: Har du sikret flokken din?