Hopp til innholdet

Meld skade på produksjonsdyr

Det vil fremgå av forsikringsbeviset ditt hvilke hendelser som dekkes av forsikringen. Generelt vil forsikringen dekker dyr som dør, blir avlivet av dyrevernmessige hensyn, og som følge av ulykke, sykdom eller begge deler, avhengig av hvilken forsikring du har.

Meld skade på produksjonsdyr

Her kan du melde skade på produksjonsdyr.

Spørsmål og svar

Sikre dyrevelferden, ta kontakt med veterinær ved behov og eventuelt Mattilsynet. Meld hver enkelt hendelse så raskt som mulig til oss. 

En naturskade er definert etter nærmere regler:

  • Storm
  • Flom
  • Skred
  • Jordskjelv

Blir du rammet av en naturskade bør du om det er forsvarlig sikre verdiene dine.

Hvis det er varslet flom eller storm bør du sikre gjenstander på en forsvarlig måte. Som for eksempel flytte eiendeler opp fra gulv og sikre løse gjenstander.