Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du herDersom du etter dialog med oss velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan du laste ned fra denne siden eller få det tilsendt per post / e-post. 

Last ned skjema - skjemaet returneres per post med nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. Klagen sendes til:

Skagerrak Sparebank

Postboks 24

3995 Stathelle

 

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av oss, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

http://www.finkn.no/