Hopp til innholdet
Et eldre par sitter ved et bord og ser på forskjellige papirer og en PC.
Billån

For deg som ikke ønsker eller kan håndtere ditt lån digitalt

I et virvar av digitale banktjenester er det fremdeles slik at mye kan løses på «den gamle», analoge måten.

Analoge tjenester for deg som trenger det

Vi vet at både samfunnet og bankenes produkter og tjenester er i stadig endring, der det meste blir digitalisert. Likevel er det ikke alle kunder som ønsker å være heldigitale eller har mulighet til å håndtere sin bankhverdag elektronisk på nett.

Er du en av dem som fremdeles liker å gjøre ting på «den gamle» måten eller har behov for assistanse når det kommer til bruk av digitale løsninger? Vi har samlet alt du behøver å vite om våre analoge tjenester i forbindelse med billån og lån til andre kjøretøy på denne siden. Du kan også laste ned vår informasjonsbrosjyre eller kontakte oss for å få denne tilsendt per post.

Slik søker du om lån til bil og andre kjøretøy

Ønsker du å søke om billån eller lån til andre kjøretøy må du sende oss en skriftlig henvendelse om dette per post (brev). 

Du må bekrefte at du ikke har BankID eller tilgang til digitale tjenester som f. eks nett- og mobilbank for å kunne søke om kredittkort eller lån manuelt.

Når henvendelsen er mottatt, vil vi sende deg nødvendige dokumenter og en beskrivelse av den videre prosessen per post. Vi kan sende dokumentene kun til din folkeregistrerte adresse og anbefaler at du sjekker at denne er korrekt.

Spørsmål og svar om ikke-digital søknad

Er du en av dem som ikke har BankID eller ikke kan få BankID har vi mulighet til å utføre legitimasjonskontroll på følgende vis:

 1. Du må oversende bevitnet kopi av gyldig legitimasjon per post. 

  Gyldig legitimasjon er: 
  - Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
  - Norske nasjonale ID-kort
  - Norske førerkort
  - Norske bankkort med bilde
  - Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt over disse er presentert i utlendingsforskriften vedlegg 4)
  - Norsk utlendingspass (blått pass)
  - Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)

 2. En bevitnet kopi av legitimasjon betyr at riktigheten av dokumentet er bekreftet av to vitner eller annen dokumentasjon i tillegg – f. eks kopi av selvangivelse eller annet dokument utstedt av offentlig myndighet.

  Ønsker du å bruke privat personer som vitner, må disse være over 18 år og bosatt i Norge. Vitnene må oppgi følgende informasjon og signere på selve arket med legitimasjonskopien:

  - Fullt navn
  - Fødselsdato
  - Adresse
  - Telefonnummer
  - Bekrefte at dokumentet er rett kopi og at det tilhører vedkommende som må legitimeres
  - Sted/dato

Høres dette komplisert ut, har vi utarbeidet et eget skjema du kan benytte deg av. Ta kontakt med oss for å få skjemaet tilsendt per post.

For at vi skal kunne tilby sikre ikke-digitale tjenester, må vi innhente kopi av legitimasjon manuelt. Både kopi av pass og førerkort inneholder sensitive personopplysninger som f. eks ditt personnummer. Vi ønsker ikke at slike opplysninger skal sendes på e-post og dermed er vi nødt til å bruke brevkorrespondanse som eneste form for sikker kommunikasjon.

Har vi spørsmål vi ønsker å oppklare i forhold til skriftlige henvendelse vi har mottatt fra deg, vil vi kontakte deg per telefon. Ved å ta en prat unngår vi mulige misforståelser og kan avtale prosessen videre i den aktuelle saken.
Ønsker du å gi fullmakt til andre for å håndtere dine kredittkort, smålån, billån eller lån til andre kjøretøy hos oss, må du sende oss en skriftlig henvendelse om dette per post (brev). Legg ved bevitnet kopi av legitimasjon. Ta en titt på forrige avsnitt for mer informasjon om dette.

Så snart henvendelsen er mottatt vil vi sende deg fullmaktsskjema for utfylling og signering. Vi vil også gi deg en kort beskrivelse av prosessen videre.

Ønsker du at fullmaktsinnehaver skal ha et tilleggskredittkort tilknyttet din kredittkortavtale, kan du spesifisere dette i brevet du sender til oss. I det tilfellet vil du motta ytterliggere dokumentasjon som må fylles ut.
Selv om du ikke bruker våre digitale løsninger i dag, kan det hende at du ønsker å ta dem i bruk på et senere tidspunkt. 

I dette tilfellet må du sende oss en skriftlig henvendelse per post (brev). Sammen med brevet må du legge ved bevitnet kopi av legitimasjon (se eget avsnitt om dette lengre opp på siden). Skriv gjerne at du ønsker å ta i bruk våre nettbaserte tjenester og eventuell dato for overgang fra det analoge til det digitale. Du må også bekrefte at du har gjelden BankID avtale.

Vi vil da avslutte utsendelsen av lovpålagte dokumenter per post (f. eks årsoppgaver) og vil levere alle dokumenter digitalt i mobil- og nettbanken.

Ønsker du å motta eFaktura må du selv godta «Ja takk til alle» i mobil- og nettbanken. Ønsker du veiledning rundt dette, kan du ta kontakt med kundesenteret.
Ønsker du å ta en pause fra det digitale, må du sende oss en skriftlig henvendelse per post (brev). Sammen med brevet må du legge ved bevitnet kopi av legitimasjon (se eget avsnitt om dette lengre opp på siden).

Skriv gjerne at du ønsker å benytte deg av våre ikke-digitale tjenester og oppgi ønsket dato for endringen. I tillegg må du bekrefte at du ikke lenger har gyldig BankID avtale og tilgang til mobil- og nettbank.

Vi vil da etterkomme ditt ønske og sende ut fremtidige lovpålagte dokumenter (f. eks årsoppgaver) per post. 

For deg som har et løpende lån

Opplysninger om lånesaldo, innbetalinger og nedbetalingsplan

Ønsker du å vite saldo på lånet ditt, få tilsendt oversikt over innbetalingene du har gjort på lånet, eller få en oppdatert nedbetalingsplan, ta kontakt med kundesenteret på telefon +47 915 03850 så hjelper vi deg.

Faktura per post

Du vil motta papirfaktura automatisk dersom du ikke har tilgang til mobil- og nettbank. 

Har du tilgang til mobil- og nettbank må du selv sørge for å avslå «Ja takk til alle eFaktura». Lurer du på hvordan du gjør det, må du ta kontakt med banken du har nettbankavtale med.

Ekstrainnbetalinger på lånet

Du kan betale inn ekstra på lånet ditt når du selv ønsker det. Bruk samme KID- og kontonummer som på dine tidligere tilsendte fakturaer. Dette er ditt faste og personlige KID-nummer som skal benyttes hver gang du foretar en innbetaling.

Sluttoppgjør

Når lånet er nedbetalt vil du motta en sluttfaktura fra oss som bekrefter at lånet er innfridd og at låneavtalen avsluttes. Trenger du ytterliggere dokumentasjon i forbindelse med at lånet er nedbetalt, ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi deg.

Lurer du på noe annet?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post så hjelper vi deg!

E-post: billaan@eika.no

Teleon: (+47) 918 06 270