Banken har en strategi for sponsor- og samarbeidsavtaler som fremmer allmennyttige formål og samfunnsnytte. Hovedsakelig fokuserer vi på bredde gjennom lokale lag og foreninger innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Barn og unge er en svært viktig del av målgruppen for bankens sponsorater.

Skagerrak Sparebank støtter:

 • Lokale lag og foreninger med bred aktivitet mot allmennheten
 • Kultur i bred forstand
 • «Stedsutvikling»
 • Fyrtårnavtaler (Individuelle utøvere som utviser eksepsjonell kvalitet innen sitt felt).

Gjennom dette ønsker banken å:

 • Gjøre lokalsamfunnet til et bedre sted å bo og stimulere tilflytting til kommunen
 • Skape engasjement, positivitet, kreativitet og aktivitet og gjennom det høyne attraktiviteten i lokalsamfunnet og være en aktiv samfunnsaktør
 • Formidle våre verdier som er: engasjert og tilgjengelig.
 • Være proaktiv og kreativ
 • Bygge merkevare, tillit og omdømme i lokalområdet
 • Være aktive og synlige
 • Skape engasjement internt

Hva støtter vi ikke?

 • Politiske eller religiøse tiltak
 • Offentlige tjenester eller næringsmål
 • Bedrifter og butikker (løpende drift)
 • Personer (til egen vinning)
 • Utgift etter regning

Vi kan avslutte et sponsorat når mottaker:

 • bryter med bankens verdier, normer og regler
 • slutter/legges ned
 • ikke tilfredsstiller de krav og forventninger som er avtalt i avtalen