Eika Balansert er et internasjonalt kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentepapirer. Fondet investerer i aksjer som er notert på børs eller regulerte markedsplasser i Norge og Norden. Rentepapirene har varierende kredittrisiko og løpetid.  
Fondet hadde en avkastning på 0,10% i oktober måned. Det er 0,05% svakere enn sin referanseindeks som består av 50% VINX Benchmark Cap NOK NI og 50% NORM. Hittil i år har Eika Balansert gitt en avkastning på 5,51%. 

Makro

Det globale aksjemarkedet falt videre i oktober for tredje måned på rad etter toppen i slutten av juli. I Norden var Oslo Børs sterkest med en nedgang for OBX indeksen på -0.5 %, hvor energisektoren bidro til bidro positivt. Danmark, Sverige og Finland leverte negativ avkastning mellom -3 % og -4 %. 

Oktober startet med sterke arbeidsmarkedstall i USA hvor det ble skapt nesten dobbelt så mange jobber som forventet. Det at amerikansk økonomi går godt til tross for at den amerikanske sentralbanken har økt styringsrenten kraftig gjennom året førte til at amerikanske lang-renter økte videre gjennom oktober samtidig som det amerikanske aksjemarkedet falt noe gjennom måneden. 

I Norge og Norden har den største påvirkningen vært at selskaper med lav eller negativ inntjening har falt mye, mens selskaper med solid inntjening og utbytter har klart seg langt bedre. 

Angrepet mot Israel fra Hamas og den kraftige responsen fra Israel førte i første halvdel av oktober til en kraftig økning i oljeprisen. En lang og vedvarende konflikt vil kunne eskalere i regionen og føre til økte råvarepriser og økning i inflasjon. 

Aksjer

Oktober måned ble i stor grad preget av rapportering av tall fra årets tredje kvartal. 
Blant selskapene som rapporterte i oktober måned finner vi olje- og gasskjempene; Vår Energi, Aker BP og Equinor som alle slo markedets forventninger. Dette er tre godt kapitaliserte selskaper som har vist god kontantstrøm-generering. I dagens klima fremstår de som trygge investeringer og de endte henholdsvis opp 20,53 %, 8,48 % og 6,65 % i oktober måned. 

Av de nordiske navnene var helse-giganten Novo Nordisk største positive bidragsyteren gjennom måneden med en oppgang på 9.4 % målt i norske kroner. Oppgangen kom etter at selskapet pre-annonserte sterke regnskapstall drevet at sterk etterspørsel fra selskapets medisiner for behandling av fedme og diabetes. 

Renter

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i oktober. Rentenivåer og kredittspreader innen Investment Grade har vært relativt stabile siste måned. 

Eika Balansert

Mest positive bidragsytere

  • Sampo:           44,69 % 
  • Equinor:           6,63 % 
  • Novo Nordisk: 9,37 % 

Mest negative bidragsytere

  • Mandatum Holding:      -82,98 %
  • Nordic Semiconductor: -18,81 %
  • DSV Panalpina:             -16,58 % 

Indeks (år): +0,15% (+6,31%) 
Fond (år): +0,10% (+5,51%) 
Diff (år): -0,05% (-0,80%) 


 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.