Eika Egenkapitalbevis falt 0,11 % i oktober, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 0,59 %. Hittil i år er avkastningen i fondet 8,22 % og 10,09 % for indeks.

Markedskommentar

Sparebankene leverte gode resultater også for 3. kvartal. Rentenettoen er sterk, og utlånstapene er lave. Det er foreløpig få tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene det kommende året som følge av høyere renter og svakere økonomisk vekst.

Resultatbidrag

Sparebank 1 Sørøst-Norge, Danske Bank og Sparebank 1 Østfold Akershus var de største positive bidragsyterne til avkastningen i oktober, mens DnB, Swedbank og Sparebank 1 SMN var de største negative bidragsyterne siste måned.

Utsikter

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt en liten økning i rentene i 4. kvartal, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene fremover. 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.